„Bornglobal” a internacjonalizacja polskich MSP

Adriana Ćwiertnia

Uniwersytet Szczeciński

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób globalna sieć wpływa na proces umiędzynaradawiania się podmiotów z grupy tzw. bornglobal. W artykule przedstawiono sposób rozwoju międzynarodowego firm tzw. bornglobal oraz podmiotów pochodzących z sektorów klasycznych, wykazując, że firmy oparte w swej działalności o ICT osiągają szybciej i efektywniej wyznaczone cele, niż firmy rozwijające się zgodnie z modelem konwencjonalnym. Poparte zostało to badaniami przeprowadzonymi wśród firm z regionu szczecińskiego.

Czytaj dalej