Aktualności

Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji,

Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXVII Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, który odbędzie się 17-19 września 2018 roku w Poznaniu. Tradycyjnie, co dwa lata to wyjątkowe spotkanie jest okazją do dyskusji merytorycznych, prezentacji wyników badań naukowych, spotkań i pielęgnowania znajomości w środowisku akademickim.

Licząc na przyjęcie zaproszenia do Grodu Przemysława zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji www.zjazdkatedr2018.pl oraz z załączoną ulotką informacyjną.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XXVII Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji