Materialne i niematerialne czynniki determinujące atrakcyjność stoiska targowego

Dominika Flaczyk

Materialne i niematerialne czynniki determinujące atrakcyjność stoiska targowego

 

Udział w targach jest dla przedsiębiorstwa bardzo dobrą okazją do zaprezntowania firmy, kreowania wizerunku i marki, zdobycia nowych rynków, rozbudowanie i umocnienie już istniejących kontaktów biznesowych oraz m.in. zaprezentowania nowych usług i testowanie konkurencyjności.  Kontaktowanie się z odbiorcami w ramach promocji bezpośredniej, której szczególną formą są targi, stanowi niezwykle korzystny rodzaj inwestycji rynkowej. Dzisiejsze targi charakteryzują się wieloma tylko sobie właściwymi cechami, niezwykle istotnymi dla przedsiębiorstw chcących skutecznie walczyć o dominację w złożonym otoczeniu rynkowym. Targi przy właściwym podejściu, przede wszystkim stanowią atrakcyjną formę komunikacji marketingowej, jak również są wypróbowanym sposobem stymulowania wymiany handlowej. Dla wielu przedsiębiorstw są także ważnym miejscem zdobywania wszelkich informacji na temat określonej branży (Gębarowski M, 2010, s. 11).

Czytaj dalej

Rozwój sponsoringu i jego uwarunkowania

Rafał Matczyński

Sponsoring należy do jednych z najszybciej rozwijających się narzędzi promocji w ostatnich dekadach (Meenaghan i O’Sullivan 2013). Już pod koniec XX wieku Meenaghan (1998) pisał, iż przez ostatnie 30 lat sponsoring przekształcił się w globalny środek komunikacji. Ale to dopiero od połowy lat osiemdziesiątych widać gwałtowny wzrost wydatków sponsoringowych. Zgodnie z raportem SRI (2001) światowe nakłady na prawa sponsoringowe z dwóch miliardów dolarów w 1984 roku wzrosły do sumy 26 mld w 2001 roku. Raporty IEG (2009, 2014, 2015) przedstawiające globalne zmiany w latach 2005 – 2014, wskazują na dalszy wzrost wydatków w tym obszarze. We wskazanym okresie nakłady zwiększyły się z poziomu 30,5 do 55,3 miliardów dolarów.

Czytaj dalej

Komunikat

Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że witryna internetowa  Świata Marketingu padła ofiarą ataku hackerów. Dotychczasowe treści zamieszczone na serwerze zostały utracone. Z tego też powodu na obecnej stronie brakuje szeregu informacji. Będą one sukcesywnie uzupełniane w najbliższych dniach. Licząc na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość łączę pozdrowienia.

Redaktor naukowy

Tomasz Wanat