Proces recenzowania artykułów

Artykuły publikowane w świecie marketingu są recenzowane.

I etap polega na określeniu spełnienia wymagań formalnych i dokonywany jest przez Redakcję Świata Marketingu. Artykuł na tym etapie nie jest zasadniczo oceniany pod względem merytorycznym ale formalnym. Uwaga jest w szczególności zwrócona na takie kwestie jak zgodność z wzorcowym układem artykułu, poprawność zastosowania przypisów oraz zgodność publikacji z marketingowym profilem czasopisma.

II etap recenzji polega na podwójnie ślepej recenzji dokonywanej przez dwóch recenzentów. Recenzentami są osoby związane ze PNTM.

W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji decyzję o publikacji podejmuje Rada Redakcyjna

Wolny dostęp

Artykuły w Świecie marketingu publikowane są na zasadzie wolnego dostępu. Każda osoba może je dowolnie, bez opłaty, przeglądać i ściągać. Wykorzystanie treści prezentowanych w publikacjach Świat Marketingu wymaga stosowania przypisów.

Opłaty za publikację

Za publikację artykułów w Świecie marketingu nie są pobierane żadne opłaty od autorów.