Wymogi dla autorów

Układ artykułu powinien obejmować następujące części

  • Wprowadzenie
  • Przegląd literatury
  • Opis badań
  • Podsumowanie

 

Wprowadzenie

Wprowadzenie o długości około 300-500 wyrazów powinno prezentować istotę publikacji oraz jej główny cel

Przegląd literatury

Syntetyczny przegląd literatury powinien być powiązany z hipotezami badawczymi.

Opis badań

Opis badań powinien zawierać informacje dotyczące charakteru badania, zasad doboru próby. Wyniki badania powinny wykazywać statyczną istotność rezultatów. ,

Podsumowanie

W podsumowaniu powinny znaleźć się podstawowe wnioski wynikacie z przeprowadzonego badania. Dodatkowo wskazane jest przedstawienie możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz wskazanie na dalsze pola mogące być interesującym polem do naukowej eksploracji.