Kontakt

Pytania prosimy kierować do Redaktora prowadzącego na następujący adres mailowy:

tomasz.wanat@ue.poznan.pl